Sanoista tekoihin – spekseistä toteutukseen!

Depictum merkitsee kohteen kuvailemista tai luonnehtimista sanallisesti tai sen kuvaamista piirroksin tai kaavakuvin.
Se viittaa asian kuvaukseen erityisen elävästi ja yksityiskohtaisesti.
Termi on itse kehittämämme ja perustuu sanoihin depict (engl.) ja pictum (lat.).

Depictum on viestintä- ja suunnittelutoimisto, jonka tehtävä on muovata ajatuksista konkretiaa; olipa kyseessä sitten viestin muuntaminen kieleltä toiselle, vaatetuksen siirtyminen suunnittelupöydältä tuotantoon tai ohjelmistojen dokumentoiminen käyttäjälle helpommin ymmärrettäviksi.iStock_000011624826XSmall

Osuuskunta on ketterä organisaatio, mistä on erityistä etua palveluidemme toimittamisessa. Työntekijämme ovat vahvasti sitoutuneet toimimaan osuuskunnan asiakkaiden hyödyksi. Osuuskunnan toteuttamien projektien kesto ja kirjo on hyvin laaja – ota yhteys Depictumiin, niin mietitään yhdessä sinua parhaiten palveleva ratkaisu!